سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات سیره اهل بیت علیهم السلام 
مسئول گروه استخراج احادیث 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی دفتر ت 
مدیر گروه مطالعات فرهنگى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
جلسه بحث و بررسی حزب الله قم 
محقق گروه معارف 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
کارشناس متون درسى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
محقق- مؤلف- و ارزیاب مقالات 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات سیره اهل بیت علیهم السلام 
مسئول گروه استخراج احادیث 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه السلام 
مسئول واحد پاسخ به سؤالات اعتقادی 
1377/01/03 
1381/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه 
مدیر گروه فلسفه کلام 
1378/01/02 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
کارشناس متون درسی 
 
 
کارشناسی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق و مؤلف 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
محقق- مسئول منبع شناسی علوم عقلی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
--- 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه 
مدیر گروه فلسفه کلام 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه 
مسئول واحد پاسخ به سؤالات اعتقادى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق و مؤلف 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
محقق- مسئول منبع شناسی علوم عقلى 
 
 
علمى، پژوهشى 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
----