سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات سیره اهل بیت علیهم السلام 
مسئول گروه استخراج احادیث 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه السلام 
مسئول واحد پاسخ به سؤالات اعتقادی 
1377/01/03 
1381/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه 
مدیر گروه فلسفه کلام 
1378/01/02 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
کارشناس متون درسی 
 
 
کارشناسی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق و مؤلف 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
محقق- مسئول منبع شناسی علوم عقلی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
---- 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
محقق- مسئول منبع شناسی علوم عقلى 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق و مؤلف 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علیه 
مسئول واحد پاسخ به سؤالات اعتقادى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه 
مدیر گروه فلسفه کلام 
 
 
اجرائى 
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه 
محقق- مؤلف- و ارزیاب مقالات 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
کارشناس متون درسى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
جلسه بحث و بررسی حزب الله قم 
محقق گروه معارف 
 
 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی دفتر ت 
مدیر گروه مطالعات فرهنگى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تحقیقات سیره اهل بیت علیهم السلام 
مسئول گروه استخراج احادیث 
 
 
اجرائى