سکولاریزم و اسلام (4)
90 بازدید
محل نشر: مبلغان » شهریور 1381 - شماره 32 »(14 صفحه - از 87 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بخش اول این مقاله به بیان معنای لغوی سکولاریزم و واژه‏های مشابه آن، معنای اصطلاحی سکولاریزم، اصول و بنیادهای اساسی تفکر سکولاریزم، ریشه‏های تاریخی سکولاریزم، و عوامل و زمینه‏های پیدایش آن در جهان غرب پرداخته شد. در بخش دوم، مطالبی چون: انگیزه‏های ترویج سکولاریزم در غرب، نمودهایی از سکولاریزم در تاریخ مسلمین، ریشه‏های سکولاریزم و دوران حاکمیت و سپس افول این اندیشه در ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش سوم، پس از تبیین مفهوم سیاست، کاربردهای واژه سیاست در متون اسلامی، ضرورت حکومت و فلسفه آن از نظر اسلام، و تفاوت حکومت وسیاست اسلامی با حکومت مبتنی بر سکولاریزم، یکی از دلایل جداناپذیری دین از سیاست با عنوان «تأکید متون اسلامی» بررسی شد و بیان گردید که این دلیل از دو جهت قابل بررسی است: الف) تبیین اصل حکومت و نوع حاکمیت در اسلام، که در مقاله قبل به صورت مشروح ارائه گرید. ب) احکام و حدودی که اجرای آن‏ها مقتضی وجود حکومت اسلامی است.