آزادی و اسلام (2)
90 بازدید
محل نشر: مبلغان » تیر 1382 - شماره 42 »(5 صفحه - از 110 تا 114)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انواع آزادی دو نوع آزادی مدنظر است، آزادی تکوینی و آزادی تشریعی. 1. آزادی تکوینی آزادی تکوینی به این معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبارپذیر نیست و انسان به حسب خلقتش موجودی دارای شعور و اراده بوده، در انجام و ترک فعل و انتخاب و اختیار خود آزاد است و البته در اصل این اختیار مجبور و ناچار است. اصولاً دین و مذهب مجموعه‏ای از اعتقاداتی است که با روح و فکر انسان سر و کار دارد؛ و اساس آن بر ایمان و یقین استوار است و از اینرو خواه ناخواه راهی جز منطق و برهان و استدلال نخواهد داشت. ایمان یک عقد و التزام قلبی و درونی است که انسان با اختیار خویش آن را می‏پذیرد؛ از این جهت اسلام ایمان اجباری را نمی‏پذیرد و خداوند متعال بشر را آزاد گذاشته است تا با تحقیق دین را انتخاب کند. البته انتخاب کننده دین ناحق و کفرآمیز را کافر و انتخاب کننده دین حق را مؤمن قلمداد می‏کند. آیات متعددی بر اصل اختیار و آزادی تکوینی انسان وارد شده است.