فرهنگ واژه ها (پلورالیزم)
79 بازدید
محل نشر: مبلغان » شهریور 1383 - شماره 57 »(6 صفحه - از 148 تا 153)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واژه پلورالیزم (Pluralism) و مشتقات آن در لغت، به معانی زیر به کار رفته است: 1. پلورالیزم (Pluralism) به معنای: تکثر، چندگانگی، آیین کثرت، کثرت گرایی، چندگرایی، تعدد مقام، تعدد شغل. 2. پلورالیست (Pluralist) به معنای: کثرت‏گرا، کثرت گرایانه. 3. پلورالیتی (Plurality) به معنای: تعدد، تکثر، کثرت، چند گانگی، کثرت نسبی.(1) و در اصطلاح، دارای معنا و مفهوم متفاوتی می‏باشد؛ به طوری که در رشته‏های مختلف، معنای خاصّ خود را دارا می‏باشد. برخی از انواع پلورالیزم عبارت است از: پلورالیزم فلسفی، اخلاقی، فرهنگی، دینی یا کلامی، سیاسی، اجتماعی و معرفتی. فرهنگ آکسفورد، پلورالیزم را به عبارت ذیل تفسیر نموده است: 1. زندگی در جامعه‏ای که از گروههای نژادی مختلف تشکیل یافته، یا گروههایی که دارای زندگی سیاسی ـ دینی مختلف می‏باشند. ______________________________ 1. فرهنگ معاصر انگلیسی ـ فارسی، محمدرضا باطنی، واحد پژوهش فرهنگ معاصر، تهران ـ ایران، 1373، ص700.