آزادی و اسلام (7) - آزادی اندیشه
83 بازدید
محل نشر: مبلغان » اردیبهشت 1383 - شماره 53 »(8 صفحه - از 96 تا 103)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شش قسمت پیشین، معنا و تعریف آزادی، پیشینه آزادی در اندیشه‏های غربی، شرقی و فرهنگ ایرانی، انواع آزادی (تکوینی و تشریعی)، ویژگیهای انسان آزاد از نگاه اسلام و حکما، و آزادی از نگاه قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس بحث گونه‏های آزادی و قلمرو آن در اسلام مطرح شد و دو گونه آن یعنی؛ آزادی فلسفی و آزادی معنوی تبیین گردید. در این مقاله، «آزادی اندیشه» را مورد بحث قرار می‏دهیم.