امتناع تسلسل
74 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » زمستان 1377 - شماره 28 » (18 صفحه - از 143 تا 160)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بطلان تسلسلِ علل و معلولها تا بی‏نهایت، از جمله مباحث مهمّ فلسفی وکلامی بوده،و بسیاری از مسایل مهمّ فلسفه مانند: مسأله «اثبات واجب الوجود بالذات»و... بر آن مترتب است این مسأله جایگاه بلند و خاصی در مباحث کلام و فلسفه دارد؛ چه این که مهمّ‏ترین مسایل علم کلام درباب اثبات واجب الوجود تعالی است، و همه موضوعات و مسایل علم کلام عاقبت به خداشناسی منتهی می‏گردد. چنان که مرحوم علاّمه حلّی در شرح حکمة العین می‏فرماید: «المسألة الاُولی فی إثبات الواجب الوجود تعالی وصفاته، هذا هو الجزء الأعظم من هذا الفنّ، وهو إثبات واجب الوجود تعالی».1 این مسأله (اثبات واجب الوجود) در فلسفه نیز از مسایل بسیار مهمّی به‏شمار می‏آید، به طوری که می‏توان گفت: تقریباً نتایج اکثر مباحث فلسفه و بلکه همه آنها بر گرد این موضوع (اثبات واجب الوجود) دور می‏زنند، چرا که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود و بحث از اثبات موجود مطلق است؛ وقتی که وجود موجود در خارج از ذهن ثابت گردید، دوباره فصل دیگری گشوده می‏شود، به این که آیا آن موجود واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود است؟