ولایت و حکومت در اسلام مشروعیت الهى؛ مقبولیت مردم
74 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوري اسلامي 16 خرداد، 79
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی