فرهنگ واژه ها (پست مدرنیته و پست مدرنیسم)
82 بازدید
محل نشر: مبلغان » مرداد 1383 - شماره 56 »(4 صفحه - از 156 تا 159)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«پست» در فارسی به معنای: مابعد، فرا، پس و پسا می‏باشد. و پست مدرنیسم، به مفهوم فرا تجددگرایی، فرانوگرایی و پسانوگرایی است. اصطلاح پست مدرن (postmodern)، پست مدرنیسم(1) (postmodernism) و پست مدرنیته (postmodernity) تفاوت چندانی با هم ندارند. مکتب پست مدرنیسم، در برابر مکتب مدرنیسم و مدرنیته می‏باشد و اصول و مؤلفه‏های آن را به نقد و چالش می‏کشد و در حالت تردید و نفی قرار می‏دهد.