کسب تواناییهای روحی از راه ریاضت شرعى
81 بازدید
محل نشر: مبلغان » آذر و دی 1383 - شماره 61 » (5 صفحه - از 70 تا 74)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پرسش: آیا می‏توان تواناییهای روحی خاصی را از غیر طریق دینی مثل «یوگا» به دست آورد؟ پاسخ: چنانکه می‏دانید، انسان مرکب از دو بعد است: 1. بُعد جسمانی. 2. بُعد روحانی. «بُعد جسمانی» مربوط به همین جسم خاکی می‏باشد و در مقابلِ بعد روحانی ارزش و قدرت قابل توجهی ندارد. اما «بُعد روحانی» ـ که همه تواناییهای معنوی به واسطه آن امکان‏پذیر است و ارزش والای انسانی به آن بستگی دارد ـ قدرت عجیبی دارد و انسان می‏تواند به واسطه تربیت روح، کارهای شگفت انگیزی را به نمایش بگذارد. منتها مهم آن است که انسان، روح خود را چگونه پرورش دهد و آن استعداد عجیب را در چه راهی مصرف کند. البته از راههای غیردینی، مثل روش: یوگا، هیپنوتیزم، مرتاضی و غیر اینها نیز می‏توان به تواناییهای خاص روحی دست یافت و مانند مرتاضان، در اثر ریاضتهای خاص، قدرتهایی را پیدا کرده و چیزهای عجیبی که نمونه‏هایش را شنیده‏ایم انجام داد. ولی